privacybeleid

Privacyverklaring

PRIVACYBELEID luisternaarjelijf

Luisternaarjelijf neemt jouw privacy ter harte, en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, waardoor je meer inspraak krijgt in het gebruik van je gegevens. Het privacybeleid van luisternaarjelijf is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan GDPR.

We vragen enkel naar gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.
Deze gegevens worden enkel met derden gedeeld wanneer strikt noodzakelijk bijvoorbeeld voor inschrijving of mits uitdrukkelijke toestemming.

 • Verzameling, registratie en verwerking van gegevens
  Wanneer je inschrijft voor de nieuwsbrief, voor een coaching of workshop; wanneer je een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal jou gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Die gegevens zijn onder meer nodig om je terug te kunnen mailen, voor facturatie, mailinglijsten, het doorsturen van informatie rond workshops of coaching, het kwaliteitsvol kunnen laten verlopen van het aanbod zelf. Het kan gaan om:
  •Voor- en achternaam
  •E-mail adres
  •Telefoonnummer
  •Straat en huisnummer
  •Postcode en woonplaats
  •Achtergrondgegevens die jijzelf expliciet invult op een intakeformulier bij de start van een reeks of coaching

Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk gevraagd en worden digitaal opgeslagen.

Gebruik van jouw gegevens

Je gegevens worden gebruikt voor volgende doelen:

het verzenden van onze nieuwsbrief
het afhandelen van je betaling
je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bv om informatie rond cursussen door te sturen,…)
je te informeren over wijzigingen van onze diensten
om kwaliteitsvol diensten te kunnen leveren
Indien je in de toekomst geen mail meer wil ontvangen, kan je ten alle tijde uitschrijven door middel van een link onderaan de nieuwsbrief of door contact op te nemen met ann@luisternaarjelijf.be. Je mailadres wordt in dat geval binnen de week uit de bestanden verwijderd.

Gezien luisternaarjelijf samenwerkt met Oost West Centrum en Impuls vzw of een andere vzw, kunnen je gegevens ook gezien worden door hen, dit enkel en alleen voor de doeleinden van de workshop die met deze organisatie in samenwerking is waarvoor je informatie opvraagt of hebt ingeschreven.

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten luisternaarjelijf en de eventuele organisatie die de workshop organiseert waarvoor je informatie opvraagt of hebt ingeschreven.

Bewaartermijn
Je gegevens worden in principe niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze boekhoud- en CRM systemen bewaren we tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna je gegevens niet meer zullen verwerkt worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per mail. Je kunt je verzoek mailen naar ann@luisternaarjelijf.be of je kan simpelweg je gegevens wissen door op de link ‘uitschrijven’ te klikken onderaan elke nieuwsbrief.

Wijzigingen
luisternaarjelijf behoudt ten allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens
luisternaarjelijf Ann De Ron ann@luisternaarjelijf.be